Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 • Idemus.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Idemus.lt  Parduotuvėje.
 • Idemus.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 • Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Idemus.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms uždėdamas varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Idemus.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 • Idemus.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


Privatumo politika

Su UAB „Idemus“ privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:  https://www.idemus.lt/privatumo-politika

 • Klientas, užsakydamas prekes iš Idemus.lt Parduotuvės, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą
 • Idemus.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Idemus.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Idemus.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • Klientas, užsakydamas prekes Idemus.lt Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Idemus.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Idemus.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 • Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Idemus.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 • Idemus.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.


Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 • Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 • Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną, elektroninio pašto adresą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Idemus.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 • Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Idemus.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Idemus.lt Parduotuvės Taisyklėmis.
 • Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Idemus.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Idemus.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Idemus.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Idemus.lt gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
 • Klientui pateikus užsakymą, Idemus.lt sistema automatiškai išsiunčia Klientui elektroniniu paštu užsakymo patvirtinimą.
 • Atlikus mokėjimą, formuojamas Kliento užsakymas ir ruošiamas išsiuntimui. Apie vykdomą užsakymą Klientas informuojamas elektroniniu paštu.
 • Išsiuntus užsakymą Klientas nurodytu elektroninio pašto adresu informuojamas apie siuntinio išsiuntimą.
 • Kliento pateiktas užsakymas saugomas Idemus.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 • Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 • Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.


Šalių įsipareigojimai

 • Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 • Idemus.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 • Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su visais mokesčiais.
 • Idemus.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu +370 65902035 arba elektroniniu paštu uzsakymai@idemus.lt Idemus.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Idemus.lt  ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Idemus.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

 

 • Idemus.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

a) Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Idemus.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
b) Idemus.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus. 
c) Idemus.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.

d) Idemus.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus. 
e) Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Idemus.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
f) Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.


Prekių grąžinimas

Kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos.Galima grąžinti visas prekes, išskyrus nurodytas LR Civilinio kodekso 6.228-10  straipsnio 2 dalyje (pvz. supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintas prekes). Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, su visais priedais ir dovanomis, jei tokių buvo
 • grąžinamos prekės turi būti sudėtos į papildomą skirtą transportavimui pakuotę (dėžutę, voką).

Daiktų grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą, kurią klientas gali gauti elektroniniu paštu, kai išsiunčia  mums el. paštu pranešimą, kuriame turi būti nurodoma, kas grąžinama bei nurodoma grąžinimo priežastis, bei sulaukę Idemus.lt patvirtinimo apie prekės grąžinimo galimybę.

Pirkėjui grąžinus prekes, ne vėliau kaip per 14 dienų  grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant prekių pristatymo išlaidos. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.228-11 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas įprastinis pristatymo būdas. 

 • Grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Jei grąžinate nekokybišką prekę, prekės grąžinimo išlaidas apmokėsime mes.

 


Prekių pristatymas

 • Idemus.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo pranešimo iš banko apie Kliento atliktą mokėjimo pavedimą gavimą. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Idemus.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 • Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 • Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Idemus.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Prekės, užsakytos Idemus.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos per AB „Lietuvos paštas“ registruotąja siunta, įgaliotos kurjerių tarnybos - Venipak (toliau – Venipak), Omniva paštomatus,  
 • Klientas privalo prekes atsiimti pats artimiausiame (pagal pristatymo adresą priklausančiame) AB „Lietuvos paštas“ filiale, jei pasirinktas pristatymo būdas per AB „Lietuvos paštas“. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  To nepadarius, po 30 kalendorinių dienų prekės grąžinamos Idemus.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Idemus.lt  visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių. Lietuvoje prekės pristatomos į artimiausią gavėjui „Lietuvos pašto“ skyrių per 2-5 darbo dienas.
 • Pasirinkus pristatymą per Venipak, Lietuvoje prekės pristatomos nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas.  Yra galimybė iš anksto nukreipti ir atsiimti siuntą artimiausiame Pickup punkte,  jei siuntos pristatymo laiku nebūsite nurodytu pristatymo adresu (gavus Venipak SMS apie siuntos pristatymą, pasirinkite pristatymą į Pickup punktą). Venipak Pick up punktuose siunta laikoma 5 darbo dienas.  Venipak Pick up punktuose siunta laikoma 5 darbo dienas.  Lietuvoje yra galimybė atsiskaityti už siuntą kurjeriui grynais arba kortele.

 

 • Pasirinkus pristatymą į Omniva paštomatą, Lietuvoje prekės pristatomos į pasirinktą paštomatą per 2-5 darbo dienas. Siuntą turite atsiimti per 7 kalendorines dienas.

 

 • Jei pasirinkote prekes  nemokamai atsiimti parduotuvėje, apie paruoštą prekę atsiėmimui Jus informuosime skambučiu arba trumpąja žinute (SMS). Atsiimant prekes parduotuvėje galima atsiskaityti grynaisiais pinigais ir mokėjimo kortele. Užsakytas prekes iš parduotuvių būtina atsiimti per 5 darbo dienas.

   Nemokamas prekių atsiėmimas VILNIUJE:

 Viršuliškių g. 34, Vilnius   Darbo laikas: I-V 9:00 - 18:00 val., VI-VII nedirba.

 Vytauto g. 24, Vilnius        Darbo laikas: I-V 10:00 - 19:00 val., VI 10:00 – 15:00 val., VII nedirba.

 

 • Klientas privalo nedelsiant informuoti Idemus.lt  elektroniniu paštu:

a) jeigu gavus patvirtinimą iš Idemus.lt, kad prekės išsiųstos, po 5 darbo dienų negavote informacijos apie prekių pristatymą.

b) visais atvejais nedelsiant informuoti Idemus.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje arba turinys neatitinka užsakymo. Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant siuntą atiduodančio darbuotojo akivaizdoje. Tokių veiksmų neatlikus, Idemus.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

Mokėjimo būdai   

 •  Apmokant per  elektroninę bankininkystę ar mokėjimo kortele, per PayPal.
 • Grynais pinigais ar mokėjimo kortele patiems atsiimant prekes;
 • Grynais pinigais ar mokėjimo kortele per Venipak kurjerių tarnybą

 

Prekių pristatymo įkainiai

Lietuvoje:

 • Prekių pristatymas visoje Lietuvoje (taip pat ir į Kuršių Neriją), kai pristatoma per AB "Lietuvos paštas"- 4 Eur.
 • Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją),  kai pristato Venipak kurjeris - 4 Eur. Jeigu pasirenkamas apmokėjimo būdas grynais ar mokėjimo kortele – 5 Eur.
 • Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) į Omniva paštomatą – 5 Eur.
 • Atsiimant prekes UAB „Idemus“ parduotuvėse pristatymas nemokamas.
 • Kai užsakymo vertė virš 100 Eur. - pristatymas nemokamas.

ES ir užsienio šalyse:

 

 • Prekių pristatymo į Europos šalis mokesčio dydis  - 15 Eur.
 • Siunčiant į kitas užsienio šalis pristatymo mokesčio dydis priklauso nuo siuntos svorio, dydžio ir šalies, į kurią siunčiama siunta, pristatymo tarifo. Norintys pirkti ne iš Europos šalių, prašome kreiptis el. paštu: uzsakymai@idemus.lt.

 


Kitos nuostatos

 • Visi pranešimai Idemus.lt  turi būti teikiami elektroniniu paštu: uzsakymai@idemus.lt, tel.: +370 65902035.
 • Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Idemus.lt  vyksta valstybine kalba.
Pagalba telefonu
+370 (659) 02035
 
Pagalba el. paštu
uzsakymai@idemus.lt