Kompensuojami gaminiai

Kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių katalogas
(norėdami atsisiųsti, spauskite ant ženkliuko)

"Šiuolaikinės ortopedijos" parduotuvėse dirba ortopedai-technologai, standartinius kompensuojamus gaminius (įtvarus) pritaikantys vietoje.

Užsakymai kompensuojamoms bei įsigyjamoms paciento lėšomis individualiai gaminamoms ortopedijos priemonėms bei kompensuojamoms serijinėms ortopedijos priemonėms priimami tik su gydytojo siuntimu, adresu: Viršuliškių g. 34, Vilnius.

PAGRINDINIAI ORTOPEDINIŲ GAMINIŲ
KOMPENSAVIMO PRINCIPAI

Patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr.V-217 redakcija)

Valstybės parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti teikiama visiškai ar iš dalies kompensuojant pagal užsakymą ir serijiniu būdu gaminamų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidas.

Teisę į valstybės paramą ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti turi tik apdraustieji.

Ortopedijos techninės priemonės skiriamos šia tvarka:

3.1. Ortopedijos technines priemones skiria šių kvalifikacijų gydytojai, neviršydami savo kompetencijos:

  • gydytojas ortopedas traumatologas;
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
  • gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas;
  • gydytojas reumatologas;
  • gydytojas chirurgas/ vaikų chirurgas;
  • gydytojas neurochirurgas;
  • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

3.2. Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojai specialistai, nurodyti 3.1 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 290 balo;

3.3. Antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojai specialistai, nurodyti 3.1 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 580 balo;

3.4. Antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojų konsiliumas, dalyvaujant ortopedijos techninę priemonę skiriančiam gydytojui specialistui, nurodytam 3.1 punkte, jei šios priemonės bazinė kaina didesnė kaip 580 balo;

4. Skiriant kojų protezines sistemas būtina įvertinti paciento mobilumo lygį, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.1. I mobilumo lygį atitinkanti paciento būklė (savarankiškumas ir judrumas): pacientas beveik visiškai nesavarankiškas, gebėjimas vaikščioti sutrikęs. 

Protezo paskirtis ir judėjimo aplinka – užtikrinti minimalų, lėtą judėjimą namų aplinkoje, lygiu grindiniu, saugų stovėjimą vietoje, palengvinti persikėlimą iš vietos į vietą, vaikščiojimą kitam prižiūrint.

Judėjimo atstumas – pacientas gali eiti ne daugiau kaip 50 metrų lygiu paviršiumi, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis: vaikštynėmis, dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele,

4.2. II mobilumo lygį atitinkanti paciento būklė (savarankiškumas ir judrumas): pacientas vidutiniškai savarankiškas, silpnai vaikšto.

Protezo paskirtis ir judėjimo aplinka:

a) užtikrinti gerą judėjimą namų aplinkoje lygiu ir nelygiu paviršiumi. Judėjimo trukmė ir atstumas priklauso nuo paciento būklės;

b) užtikrinti minimalų judėjimą lauko sąlygomis, laiptais.

Judėjimo atstumas – pacientas gali eiti 50 ir daugiau metrų žemės paviršiumi geromis oro sąlygomis, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis: dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele,

4.3. III mobilumo lygį atitinkanti paciento būklė (savarankiškumas ir judrumas): pacientas šiek tiek nesavarankiškas.

Protezo paskirtis ir judėjimo aplinka – užtikrinti nevaržomą, saugų judėjimą darbo ir laisvalaikio metu namų ar lauko aplinkoje bet kokiu paviršiumi.

Judėjimo atstumas – pacientas gali nueiti daugiau kaip 50 metrų: be pagalbinių priemonių, galima viena pagalbinė priemonė (lazdelė ar ramentas),

4.4. IV mobilumo lygį atitinkanti paciento būklė (savarankiškumas ir judrumas): pacientas savarankiškas, normaliai vaikšto be pagalbinių priemonių.

4.5. V mobilumo lygį atitinkanti paciento būklė (savarankiškumas ir judrumas): pacientas savarankiškas, gerai vaikšto be pagalbinių priemonių.

Protezo paskirtis – užtikrinti nevaržomą dinaminį judėjimą, aktyvų gyvenimo būdą, sportinę, darbinę veiklą. Judėjimo aplinka – neribota. Judėjimo trukmė ir atstumas – neriboti.

5. Gydytojas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a) pažymi, kokios ortopedijos techninės priemonės skiriamos apdraustajam pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas ir nurodo tų priemonių charakteristikas. Medicinos dokumentų išrašas ar gydytojo įrašas asmens sveikatos istorijoje galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašymo dienos.

KOMPENSAVIMO DALIS

1001 proc. bazinės kainos kompensuojama


- asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

- vaikams;

- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.


802 proc. bazinės kainos kompensuojama


- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarkayra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;

- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

- kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.


KOMPENSAVIMO PERIODIŠKUMAS

Kojų protezinės sistemos I mobilumo lygio pacientams Pakartotinai neskiriama
Kojų protezinės sistemos II mobilumo lygio pacientams Ne dažniau nei kas 4 metus
Rankų protezinės sistemos
Kojų protezinės sistemos III, IV ir V mobilumo lygio pacientams  
Ne dažniau nei kas 3 metus
Pirminiai galūnių protezai po galūnės amputacijos ar reamputacijos. Vieną kartą
Pėdos įtvarai Ne dažniau nei kas metus, sergantiems cukriniu diabetu - ne dažniau nei kas pusmetį
Krūtų protezai Ne dažniau nei kas 1 metus
Pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) ir serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) – suaugusiesiems ne dažniau nei kas dvejus metus, vaikams – ne dažniau nei kas metus (išskyrus pakartotinius susirgimo ar traumos atvejus)

There are no products matching the selection.

Pagalba telefonu
+370 (659) 02035
 
Pagalba el. paštu
uzsakymai@idemus.lt